Velvollisuudet

  • Maattomanjäsenen muuttaessa pois pysyvästi Haapaveden kaupungin alueelta hänen katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä heti.

  • Yhdistyksen kaikkien jäsenten on huomioitava, että isoimpien kylien ja taajamien ympärillä noin 0,5km kilometrin säteellä metsästys on suositeltavaa vain tällä alueella asuvalla ja maata omistavalla jäsenellä.
  • Jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä , että hänen metsästysvieraansa ei loukkaa yhdistyksen metsästysoikeutta, eikä metsästystä koskevia päätöksiä. * Jäsen on velvollinen valvomaan metsästyslain ja tämän säännön noudattamista alueilla sekä ilmoittamaan rikkomuksista ja muista havannoistaan välittömästi johtokunnalle tai yhdistyksen metsästyksen vartioille.
  • Jäsen, joka todistettavasti tahallaan yhdistyksen alueella ampuu riistaeläimen toisen koiran ajosta tai haukusta ja yrittää vielä salata, metsästysoikeus yhdistyksen alueella evätään johtokunnan määräämäksi ajaksi. Jos rikkomus toistuu voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä lopullisestikin.
  • Jäsen, joka autollaan aloittaa jahtimatkansa, on velvollinen pysäköimään autonsa niin, että siitä ei ole muulle liikenteelle ja maanomistajalle haittaa.
  • Jäsen, joka jättää yhden metsästysvuoden jäsenmaksun tai vuosikokouksen päättämän lisämaksun suorittamatta , katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.