Rauhoitusalueet

Rauhoitusalueet päivitetty 21.8.2018 klo 22:10

Rauhoitusalueilla on vesilintujen, vahinkoeläinten sekä hirven pyynti sallittua.

Kyyhky- ja sorsanmetsästys on sallittu Äijön ja Susinevan alueella kanalinnun

metsästyksen alkuun saakka (9.9.2018).

Rusakoiden metsästys rauhoitusalueella paikallisten metsästäjien ja maaomistajien yhteisymmärryksessä sallitaan.

Koirien kouluttaminen ja koetoiminta on sallittua rauhoitusalueilla.

Vapon turvetuotantoalueilla metsästys on kieletty.

Metsästys kielletty Vapon tuontantoalueilla!

Metsäkanalintujen peltopyynti kielletään koko Haapaveden metsästysyhdistys ry:n alueella.

Kirkonkylän alue

Pohjoinen puoli taajama-alueella ja Eteläpuoli Eskolanniementietä, Turvetietä, Kärsämäentietä Haapakoskentielle.


Kokkovuoren alue

Kokkovuoren Ylivieskan tien risteyksestä Ylivieskaan menevää tietä Veivon tien risteykseen, josta Rytkynkylän tietä Rytkynojaan, jota ojaa Haapavesi-Oulainen-tielle, jota tietä Kokkovuoreen Ylivieskan tien risteykseen.

Äijö

Ylivieskan tieltä, Alakylän tielle, jota Perkkiön tielle, josta Ylivieskan tielle.'

Rauhoitus voimassa kanalintujen metsästysaikana.

Susineva

Rauhoitus voimassa kanalintujen metsästysaikana.