Poimintoja metsästyslaista

Tähän on poimittu muutamia asioita, jotka on syytä muistaa. Poimintoja on otettu metsästyslaista (Finnlex - metsästyslaki)  ja riistakeskuksen usein kysytyt palstalta.

Ampumakoe (poiminta metsästäjän oppaasta)

Ampumakoe uudistui 1.3.2013 alkaen. Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo metsästää kuusipeuraa, metsäkaurista, saksanhirveä, japaninpeuraa, saksanhirveä, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella.
Kokeita on kolme erilaista:
1. Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin metsästystä varten suoritetavaa ampumakoetta.
2. Hirvi-ja peurakokeella tarkoitetaan hirven, valkohänpäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja japaninpeuran metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta.
3. Karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta


Tarvitaanko kaurista luodikolla metsästettäessä olla suoritettu ampumakoe?
Kyllä tarvitaan. Mikäli metsäkaurista metsästetään rihlatulla luotiaseella, tulee vähintään kauriskoe olla suoritettuna.  (http://www.riistainfo.fi/faqindex.mhtml?lang=fi&group=AMPUKOE§ion=UKK)

Kuinka paljon metrejä pitää olla yleisestä tiestä, jotta saa metsästää esim kanalintuja?

Metsäkanalintuja (metso, teeri, pyy, riekko ja kiiruna) ei saa metsästää metsästäjän tai linnun olleessa tiellä, ei siis edes yksityisella tiellä. Metrimääriä ei ole erikseen asetettu, mutta varmuudella ollaan pois tiealueelta, kun ollaan tieltä katsoen ojan tai tieluiskan toisella puolella.
Metsästäjän oppaassa määritelmä on seuraava:
Tiealue on joko pyykityksen mukainen tai sitten yksi metri ojan, tieluiskan tai tienleikkauksen ulkosyrjästä ulospäin.

Hirveä ja jänistä saa ampua yksityiselle tielle. Millainen on yksityinen tie, miten se poikkeaa yleisestä tms. tiestä?

Yleinen tie on viitoitettu sinisillä tai vihreillä kylteillä. Tiealue on lisäksi yleensä lunastettu valtiolle. Yksityisen tien alue on yleensä yksityisesä omistuksessa, eikä ole mitenkään erotettu muusta tilasta. Kun yksityinen maanomistaja vuokraa metsästysoikeutensa metsästysseuralle, kuuluu tilan kautta kulkeva yksityinen tie yleensä metsästysvuokra-alueeseen.

ML 25 §

Asutuksesta, viljelyksistä ja liikenneväylistä johtuvat rajoitukset

Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.

Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu tai koottu.

Riistaeläintä ei saa ampua rautatien tai yleisen tien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä. Metsäkanalintua ei saa ampua myöskään sen tai ampujan ollessa yksityisellä tiellä.


Kun metsästysseuran alueella jäsen ruokkii sepelkyyhkyjä omin kustannuksin, kuinka lähelle ruokintapaikkaa muu seuran jäsen saa mennä ampumaan kyyhkysiä?

Mikäli ruokinta tapahtuu seuran alueella, niin mitään lakiin perustuvaa välimatkaa ei ole. Metsästäminen toisen ylläpitämältä ruokintapaikalta tai sen läheisyydestä hänen siitä tietämättään, on kuitenkin hyvien tapojen vastaista.
25 §
Asutuksesta, viljelyksistä ja liikenneväylistä johtuvat rajoitukset

Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.

Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu tai koottu.

Riistaeläintä ei saa ampua rautatien tai yleisen tien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä. Metsäkanalintua ei saa ampua myöskään sen tai ampujan ollessa yksityisellä tiellä.

32 §
Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoitukset

Riistaeläintä ei pyyntitarkoituksessa saa hätyyttää tai jäljittää ilma-aluksella taikka maalla kulkevalla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla eikä aluksella tai veneellä moottorin käydessä.

Riistaeläintä ei saa ampua ilma-aluksesta taikka maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä näiden suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä näitä eikä myöskään aluksesta tai veneestä moottorin käydessä.