Jäsenyys

Maanomistaja-/perheenjäsen

Vuokraamalla metsästysmaansa koko metsästysoikeudella yhdistykselle kirjallisen vuokrasopimuksen perusteiden mukaisesti seuran toiminta-alueella.

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamaansa kooltaan vähintään 2 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Ns. maanomistajakortin saa jokaista alkavaa 100ha kohden yhden.

Perheenjäsenkortin on oikeutettu saamaan lähisukulainen, esim. omat lapset, vävy ja miniä.

Maatonjäsen

Maaton voi anoa yhdistyksen jäsenyyttä seuraavin ehdoin:

  • On vuosikokoukseen mennessä vuoden ajan asunut ja edelleen asuu yhdistyksentoiminta-alueella. Eikä omista vuokraus kelpoista metsästys maata yhdistyksen toiminta alueella.
  • Uuden maattoman jäsenen tullessa yhdistykseen on hän ensimmäisen vuoden ajan (koevuosi) liittymispäivästä alkaen velvollinen osallistumaan riistanhoitojaoston (johtokunnan) osoittamaan riistanhoito tai muuhun työhön. Uusi jäsen ei saa yksin pyydystää hyötyriistaa. Metsästäminen on sallittua vain vanhan jäsenen ollessa mukana. Koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta.
  • Uusi jäsen on velvollinen koevuotensa alussa suorittamaan yhdistyksen vahvistaman vuosijäsenmaksun.
  • Ellei uusi jäsen koevuotenaan täytä em. riistanhoito tai muuta työvelvollisuuttaan tai metsästää vastoin lakia, yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai tätä ohjesääntöä, ei häntä voida hyväksyä vakinaiseksi jäseneksi.

Miten toimia?

Ole yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Sähköposti on toivottava.

Ilmoita oma nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Asia käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Sinulle tullaan ilmoittamaan, kun jäsenyys on hyväksytty.

Mahdolliset jäsenmaksu-lomakkeet lähetetään ennen metsästyskauden alkua.