Jäsenyys

Maanomistaja-/perheenjäsen

Vuokraamalla metsästysmaansa koko metsästysoikeudella yhdistykselle kirjallisen vuokrasopimuksen perusteiden mukaisesti seuran toiminta-alueella.

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamaansa kooltaan vähintään 2 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Ns. maanomistajakortin saa jokaista alkavaa 100ha kohden yhden.

Perheenjäsenkortin on oikeutettu saamaan lähisukulainen, esim. omat lapset, vävy ja miniä.

Maatonjäsen

  • Maaton voi anoa yhdistyksen jäsenyyttä seuraavin ehdoin:
    1) Henkilö on vuosikokoukseen mennessä vuoden ajan asunut ja edelleen asuu yhdistyksen toiminta-alueella.
    2) Henkilö ei omista vuokrauskelpoista metsästysmaata yhdistyksen toiminta alueella.
  • Uuden maattoman jäsenen tullessa hyväksytyksi koejäseneksi hän on ensimmäisen vuoden ajan (koevuosi) vapautettu jäsenmaksusta ja liittymismaksusta. Jos henkilö hyväksytään jäseneksi seuraavana vuonna, tulee hänen suorittaa kertaluonteinen liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu.
    Koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta.
  • Mikäli uusi jäsen koevuotenaan metsästää vastoin lakia, yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai tätä ohjesääntöä, ei häntä voida hyväksyä vakinaiseksi jäseneksi.

Miten toimia?

Ole yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Sähköposti on toivottava.

Ilmoita oma nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Asia käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Sinulle tullaan ilmoittamaan, kun jäsenyys on hyväksytty.

Mahdolliset jäsenmaksu-lomakkeet lähetetään ennen metsästyskauden alkua.