Kiintiöt kaudelle 2023-2024


Metsäkanalinnut

HUOM! Metsäkanalintujen peltopyynti on kielletty!

 • 4 teertä ja 1 ukkometso / kausi.
 • Pyy: ei kiintiötä


Kokonaan rauhoitettuja:
 • peltopyy
 • riekko
 • fasaani, kuitenkin itse istuttamien fasaanien tiputtaminen sallittu.


Kauriin metsästys

 • 2 kaurista/metsästysseurue/päivä.
 • Noudatetaan ministeriön ja asettamia pyyntiaikoja.
 • Muista myös tehdä kauriin kaatamisesta riistakeskuksen saalisilmoitus omariistan kautta


Ilveksen metsästys
 • Noudatetaan ministeriön ja riistanhoitopiirin asettamia aikoja
 • Mikäli ilveksen kaatolupa tulee. Ilvestä pyydetään kootusti.
 • Ilveksen pyyntiin liittyvä sivu

Kosteikot

Mikäli maanomistaja on rakentanut kosteikon, niin sinne pyyntioikeus on

mahdollista saada vain maanomistajan luvalla