Kiintiöt kaudelle 2018-2019

4 teertä ja 1 metso / kausi kuitenkin niin että metsästysvuorokaudessa enintään yksi metsäkanalintu.

Pyy: ei kiintiötä

Kokonaan rauhoitettuja:

  • koppelo,
  • peltopyy
  • riekko
  • fasaani, kuitenkin itse istuttamien fasaanien tiputtaminen sallittu.

Kauriin metsästys

Ei kiintiötä.

Kauriin kevätmetsästys kielletään, muilta osin noudatetaan ministeriön ja asettamiaaikoja

Muista myös tehdä kauriin kaatamisesta riistakeskuksen saalisilmoitus. Tässä linkki sivuille.

Hirven metsästys

Hirven ns.peltopyynti ajalla 1.9-13.10 on mahdollista jos maanomistajilta tulee
ilmoitus seuran toimihenkilölle vahingoista. Metsästykseen on oltava maanomistajan lupa. Asetuksessa mainittu kiima-aika on rauhoitettu metsästykseltä.

Ilveksen metsästys

Noudatetaan ministeriön ja riistanhoitopiirin asettamia aikoja

Mikäli ilveksen kaatolupa tulee. Ilvestä pyydetään kootusti.

Jokaisen pyyntiin osallistuja ilmottauduttava 15.11 mennessä Jani Puolitaipaleelle.

Pyyntiin osallistuvat koirat ilmoitettava ja ajava koira arvotaan pyynnin alussa.