Jäsenen oikeudet

  • Metsästäminen on luvallisena aikana sallittua yhdistyksen hallinnassa olevalla alueella, ellei kokouksen päätöksellä sitä ole jollakin lohkolla rajoitettu tai kielletty.

  • Metsästää saa kaikkia vuosittain annettavan asetuksen edellyttämiä riistaeläimiä, ellei jotakin näistä riistanhoitoyhdistyksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä ole rauhoitettu tai muutoin sen metsästämistä ole rajoitettu.
  • Metsästäessä saa käyttää kaikkia metsästyslaissa luvalliseksi säädettyjä pyyntitapoja ja -välineitä, sekä lisäksi mahdollisia apulaisia ja koiria ellei yhdistyksen yleinen kokous ole toisin päättänyt.
  • Jäsen saa pitää kaatamansa otukset. Hirvieläinten metsästämistä päätetään kuitenkin erikseen yhdistyksen yleisessä kokouksessa.
  • Jokaisella yhdistyksen vanhalla jäsenellä on oikeus osallistua yhteisesti järjestettäviin jahtimatkoihin.
  • Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa vieraita metsästäjiä yhdistyksen metsästysmaille ja näiden oikeudesta metsästää siellä päätetään vuosittain yhdistyksen kesäkokouksessa.
  • Yhdistyksen alueita saadaan käyttää hirvenhaukku-, linnunhaukku- ja ajokokeisiin yhdistyksen yleisenkokouksen päättämällä tavalla ja ajalla. Tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on yksittäisessä tapauksessa mahdollista luovuttaa katsomansa maasto koealueeksi.